Annuleringsbeleid voor een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd
Annuleringsvoorwaarden
Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Recht op annulering
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat het contract is afgesloten. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons ([invoegen: Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook de shortcode [woocommerce_nl_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres invoeren in de instellingen]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeld annuleringsformulier
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan [invoegen: Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
– Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
– afspraakje
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het recht op annulering vervalt voortijdig als we pas zijn begonnen met de uitvoering van het contract nadat u a) uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u uw recht op annulering verliest zodra wij beginnen met de uitvoering van het contract, en b) wij u de inhoud van uw verklaring op een duurzame drager ter beschikking hebben gesteld binnen een redelijke termijn na het sluiten van het contract, maar uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint. We willen erop wijzen dat we het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging. Het recht op annulering vervalt voortijdig als we pas zijn begonnen met de uitvoering van het contract nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw recht op annulering verliest wanneer we beginnen met de uitvoering van het contract. We willen erop wijzen dat we het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.