Gegevensbescherming

Download hier ons privacybeleid

Privacybeleid Vloerverwarmingservice.nl

Dit is het privacybeleid van Vloerverwarmingservice.nl. Hierin informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Vloerverwarmingservice.nl. We verwerken uw persoonlijke gegevens altijd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Vloerverwarmingservice.nl

Gevestigd op: Weenderstraat 41, 9541 TA Vlagtwedde

Tel.: 06-21972922

Website: vloerverwarmingservice.nl

E-mailadres: info@vloerverwarmingservice.nl

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Vloerverwarmingservice.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 

Vloerverwarmingservice.nl verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Je voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening
 • Naam van uw organisatie (indien van toepassing)
 • Kamer van Koophandel nummer (indien van toepassing)
 • Omzetbelasting-identificatienummer (indien van toepassing)

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vloerverwarmingservice.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis we persoonlijke gegevens verwerken

 • Vloerverwarmingservice.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je betaling verwerken
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dat nodig is om onze diensten te leveren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten – Om u goederen en diensten te leveren
 • Vloerverwarmingservice.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vloerverwarmingervice.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vloerverwarmingservice.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Vloerverwarmingservice.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vloerverwarmingservice.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een gegevensverwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Vloerverwarmingservice.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Vloerverwarmingservice.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vloerverwarmingservice.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt Vloerverwarmingservice.nl uw persoonsgegevens met andere derden en kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u bijvoorbeeld nieuwsbrieven en brochures te sturen, waarin we u op de hoogte houden van ons aanbod en informeren over eventuele kortingsacties.

 

We doen dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of soortgelijke technologieën die we gebruiken

De vloerverwarmingsservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld je favoriete instellingen. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt bezwaar maken tegen cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens weergeven, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vloerverwarmingservice.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u in een computerbestand hebben opgeslagen naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vloerverwarmingservice.nl .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart op deze kopie. Dit dient om je privacy te beschermen. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Vloerverwarmingservice.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Vloerverwarmingservice.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vloerverwarmingservice.nl